سنگ گرانیت دانه ریز طوسی الوند (گل پنبه ای اکباتان)
ثبت نظـر جدید برای این سنگ:

ارسال پیـام به مدیر سایت: